Управлінням освіти Жмеринської міської ради розпочато роботу з впровадження хмарного додатку «Сервіс управління освітнім процесом «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН» у закладах загальної середньої освіти

Сервіс "УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН" - це хмарний додаток,реалізований на принципах цілісної системи проектного управління особистісним розвитком учня.

Вказана освітня система спрямована на всебічний розвиток особистості дитини і являє собою поєднання найновіших знань в областях педагогіки, психології, медицини, обробки даних та проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу. Із певними застереженнями вона може бути віднесена до так званих "систем адаптивної освіти".

Суть концепції освітньої системи - кожна дитина розвивається унікальним способом. Відповідно, кожна дитина потребує індивідуалізованого виховання та навчання, а не традиційного коробкового (стандартизованого) освітнього продукту.

Система передбачає необхідність періодичної комплексної медико-психолого-педагогічної діагностики учнів для виявлення їх об'єктивнихосвітніх потреб, визначенняіндивідуальнихзадач особистісного розвитку яксвоєрідних педагогічних рецептів розвитку учнів, застосування проектного методу організації праці педагогів (як найбільш цілеспрямованого та системного) для виконання вказаних задач, пропонує послідовність дій педагогів для створення "особистісно-розвивального освітнього змісту (контенту)", що має властивість запускати процеси переусвідомлення та формування нових цінностей, пріоритетів і норм поведінки.

Сервіс"УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН" - це інтегрований інструментарій, який уможливлює впровадження педагогічної системи Киричука В.О. в звичайних закладах загальної середньої освіти з колективним способом навчання, за існуючих обмежень ресурсів цих закладів (фінансових, кадрових, організаційних і т.д.).

Функціонал інтернет-сервісу universal-online.com.ua дозволяє:

- усього за 2 робочих дні проводити дистанційне опитування усіх учасників освітнього процесу навчального закладу: учнів, батьків, педагогів, медиків не залежно від кількості учнів (8 методик, 116 критерії розвитку особистості);

- за результатами опитування та аналізу його результатів автоматично створювати характеристики на учня та психолого-педагогічні рекомендації для всіх опитаних і практичного психолога;

- отримувати створений сервісом прогноз фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку учнів;

- отримувати сконструйовані сервісом за унікальними алгоритмами семестрові задачі особистісного розвитку учнів (на трьох рівнях: індивідуальному, груповому, колективному);

- отримувати сконструйовані сервісом завдання для конкретного освітнього закладу на навчальний рік (на масовому рівні);

- створювати на реалізацію завдань освітнього закладу і задач особистісного розвитку учнів власні навчальні та навчально-виховні проекти (з проблемно-цільовим змістом) за допомогою наявного у сервісі банку навчальних програм і демонстраційних проектів;

- з використанням наявного у сервісі конструктора планів – створювати плани роботи освітнього закладу на реалізацію проектів та отримувати: 7 їх типів: системно-комплексний, графічний, календарний, проектно-модульний, індивідуальний, за підрозділами освітнього закладу, за видами роботи;

- отримувати автоматично по три згенеровані сервісом плани для психологічної служби, класних керівників, вчителів-предметників: календарні, системно-комплексні та графічні з особистісно-орієнтованим змістом;

- з використанням наявного у сервісі конструктора сценаріїв – створювати сценарії уроків і виховні заходи з особистісно-розвивальним змістом;

- за допомогою наявних у сервісі протоколів ефективності проводити експертизу ефективності роботи педагогічних працівників;

- отримувати статистичні дані щодо розвитку дітей у формі таблиць, графіків, діаграм, матриць (116 критерії аналізу, більше 500 варіантів вибірок: за медичними діагнозами, психічними і соціальними станами, рівнями розвитку тощо);

- отримувати графіки динамічного моніторингу особистісного розвитку дітей в класних колективах, навчальних закладах району, міста, регіону, країни.

На всіх етапах впровадження даної освітньої системи проводити діагностику (опитування) учнів, батьків, педагогів (два зрізи протягом навчального року) з метою здійснення моніторингу особистісного розвитку кожного учня, учнів в класних колективів та освітнього закладу в цілому.

Діагностично-проектувальний комплекс сервіс

«Універсал-онлайн» © В.О. Киричук

Клієнти Системний адміністратор Сервісу закладу освіти Учні закладу освіти Медична служба (лікар, медсестра) Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог) Класний керівник, вихователь Вчитель -предметник Адміністрація закладу освіти Батьки (батько, мати)
Підготовчий блок ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ Технологічний модуль «ДАНІ»
Списки педагогічного колективу та інших учасників освітнього процесу закладу Списки педагогів Списки інших учасників освітнього процесу Діагностичні зрізи Анкети Бланки Діагностика життєвої активності учнів класного колективу Створення банку навчальних програм Списки інших учасників освітнього процесу Структура навчального закладу за підрозділами
Технологічний модуль «ДІАГНОСТИКА»
Створення класних колективів та списків учнів НЗ Діагностика ставлення батьків Діагностика фізичного розвитку учня Діагностика соціально-психологічного розвитку учнів Характеристики рекомендації з особистісного розвитку учнів Візитні картки класних колективів Діагностика педагогічного колективу Діагностика взаємостосунків в сім\ї
Технологічний модуль «АНАЛІЗ»
Характеристики та рекомендації особистісного розвитку учня Стан фізичного розвитку; вади фізичного розвитку учнів Статистично-кореляційний аналіз розвитку особистості учня. Прогнозування Визначення проблем та Потенційних можливостей Аналіз та прогнозування особистісного розвитку учнів класного колективу Розумовий розвиток учнів Сприйняття Навчальна активність Статистичні дані по навчальному закладу графіки, діаграми, таблиці, матриці Рекомендації з особистісного розвитку дитини
Індивідуальні проблеми та потенційні можливості розвитку учня Групові та колективні проблеми та потенційні можливості особистісного розвитку учнів Проблеми та потенційні можливості масові (закладу)
Цілепокладання - Технологічний модуль «КОНСТРУЮВАННЯ»
Конструювання задач особистісного розвитку учня Конструювання задач груп і колективів Конструювання завдань закладу
Основний блок ПРОЕКТУВАННЯ Технологічний модуль «ПРОГРАМУВАННЯ»
Алгоритм структури закладу - підрозділами Банк корекційних програм та демонстраційних проектів Банк виховних та розвивальних програм Банк навчальних програм ГРАФ-сітка закладу за напрямками роб.
Технологічний модуль «МОДЕЛЮВАННЯ»
Створення банку програм і проектів закладу Проекти батьківської ради Проекти медичної служби Проекти психологічної служби Проекти класних керівників Навчальні проекти вчителів Сюжетна лінія проектів закладу освіти
Технологічний модуль «ПЛАНУВАННЯ»
Створення алгоритму гра-сітки НЗ План роботи батьківської ради План роботи медичної служби План роботи практичного психолога; План роботи соціального педагога Плани роботи класного керівника Календарно-тематичні плани Вчителів, графічні Плани; Закладу освіти (7 типів) План роботи батьківської ради (модуль)
Технологічний модуль «ТВОРЕННЯ»
Заключний РОЗВИТОК Корекційно - виховні сценарії псих. служби Сценарії годин спілкування Сценарії уроків Сценарії міні-модулів закладу
Технологічний модуль «РЕАЛІЗАЦІЯ»
Моніторинг особистісного розвитку учня Моніторинг розвитку учнів класних колективів Рекомендації особистісного фізичного розвитку учнів Рекомендації особистісного розвитку Діагностична карта ефективності Виховного процесу в Класному колективі Діагностична карта ефективності уроку Моніторинг ефективності навчально-виховної діяльності Участь батьків у реалізації проектів класних колективів

/Files/images/unversal-onlayn/DSC03166.JPG

/Files/images/unversal-onlayn/DSC03198.JPG

/Files/images/unversal-onlayn/DSC03199.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 94

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.